anonymitet vid telefonsamtal

Skriftlig fråga 1997/98:226 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1997/98:226 av Carina Hägg (s) till justitieministern om anonymitet vid telefonsamtal

Enligt datalagen (1973:289) 1 §, uppstår ett personregister när register, förteckning eller andra anteckningar förs med hjälp av ADB och innehåller personuppgifter som kan hänföras till den person som uppgiften avser. Enligt Datainspektionen faller uppgifter som finns i en nummerpresentatör under begreppet "register" eftersom de förs med hjälp av ADB och de är personuppgifter.

Näringsidkare/myndigheter och företag som skaffar en eller flera nummerpresentatörer måste anses föra personregister och vara registeransvariga enligt datalagen och därför inneha en licens för att föra register. Så även den tidning som kontaktas av en anonym tipsare. Att man kan lägga in tillfällig eller fast blockering är en annan sak.

Av säkerhetsskäl presenteras alltid numret när man ringer larmnumret 112 även om man har tillfällig eller fast blockering av telefonen.

Min slutsats är att möjligheten att påtala något genom att anonymt ringa ett samtal i praktiken är satt ur spel. Detta utan någon synbar diskussion.

Min fråga är om Laila Freivalds slår vakt om möjligheten att lämna uppgifter anonymt.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-12-05 Anmäld: 1997-12-08 Besvarad: 1997-12-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga