anonyma jobbansökningar

Skriftlig fråga 2004/05:803 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 27 januari

Fråga 2004/05:803

av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Sven-Erik Österberg om anonyma jobbansökningar

Diskriminering är oacceptabelt och förbjudet, men förekommer ändå överallt i samhället. Det är en mångbottnad fråga som vi behöver en mängd olika åtgärder för att stävja. Ett sätt att komma åt problemet med diskriminering i arbetslivet är att använda sig av avpersonifierade ansökningshandlingar till utlysta tjänster. Då är det svårare att medvetet eller omedvetet sortera bort människor på grund av kön, ålder, handikapp eller för att de har ett utländskt namn.

Man använder sig av detta på flera håll i USA, och i Frankrike har det diskuterats en lagstiftning om att företag med mer än 250 anställda ska anonymisera alla ansökningshandlingar. I flera kommuner i Sverige har man liknande försök, till exempel i Norrköping, Mellerud och Kävlinge.

Att kommuner provar metoder för att likställa alla arbetssökande är positivt, men undersökningar visar att statliga myndigheter har en ännu mindre andel utrikes födda bland sina anställda. Andelen utrikes födda anställda vid myndigheter är betydligt lägre än andelen utrikes födda bland de sysselsatta totalt i riket. År 2001 var andelen utrikes födda i 17 stora statliga myndigheter 5,3 % (Integrationsverkets undersökning) medan andelen utrikes födda bland sysselsatta i landet var dubbelt så stor, 10,6 %.

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Österberg är följande:

Är ministern beredd att verka för att metoden med avpersonifierade ansökningshandlingar prövas i de statliga myndigheterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-01-27 Anmäld: 2005-01-27 Besvarad: 2005-02-02 Svar anmält: 2005-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-02-02)