Anmälningsplikt vid oro för funktionshindrad

Skriftlig fråga 2007/08:1139 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 23 april

Fråga

2007/08:1139 Anmälningsplikt vid oro för funktionshindrad

av Lennart Axelsson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Anställda vid den dagliga verksamheten i Nora har framfört sin oro över att det inte finns någon möjlighet att via ett lagligt stöd kunna göra anmälan till socialtjänst eller polis när man befarar att någon av de funktionshindrade man jobbar tillsammans med far illa på fritiden. Inom skolans värld finns en uttalad skyldighet att anmäla sin oro över om man misstänker att något barn inte har det bra. Det är inte upp till personal i skola och barnomsorg att bedöma om oron är relevant – det finns självklara mottagare som socialtjänst och polis att lämna över till. Den möjligheten finns alltså inte när det gäller funktionshindrade. Det är till och med så att man inte kan göra en anmälan i efterhand även om man fått vetskap om att något hänt.

Min fråga till socialministern är om han är beredd att överväga att föreslå en lagförändring i den riktning som personalen vid den dagliga verksamheten efterfrågar.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2008-04-23 Inlämnad: 2008-04-23 Svar anmält: 2008-05-14 Besvarad: 2008-05-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-14)