Anmälningsförfarande vid kameraövervakning av vildsvin

Skriftlig fråga 2016/17:340 av Runar Filper (SD)

Runar Filper (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Huvudsyftet med att ta bort tillståndskravet för övervakningskameror vid vildsvinsåtlar och ersätta det med en anmälningsplikt är att underlätta vildsvinsjakten, eftersom vildsvin är nattaktiva djur, som därför är oerhört svårjagade. Detta motarbetas dessvärre av regeringspartierna för att det anses integritetskränkande med kameror i skogen.

Kameraövervakningslagen är initialt utformad för stadsmiljöer där människor vistas hela tiden, vilket inte kan sägas vara fallet kring en lerig uppbökad vildsvinsåtel långt ute i skogen eller markerna. För det andra ska området omgärdas av upplysningsskyltar om att området är kameraövervakat och i övrigt vara markerat.

Liksom en majoritet av remissinstanserna tillstyrker Sverigedemokraterna att dagens krav på tillstånd för kameraövervakning av vildsvin vid åtel ska ersättas med ett krav på anmälan och att kameraövervakning därefter får användas från kväll till morgon.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att underlätta vildsvinsjakt genom att ta bort nämnda tillståndskrav, eller är det ministerns avsikt att fortsätta att utreda hur man ska komma runt integritetsfrågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-11-16 Överlämnad: 2016-11-17 Anmäld: 2016-11-18 Sista svarsdatum: 2016-11-23 Svarsdatum: 2016-11-24
Svar på skriftlig fråga