anknytningsbegreppet i asylärenden

Skriftlig fråga 1997/98:901 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1997/98:901 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori om anknytningsbegreppet i asylärenden

Invandrarverket har nyligen undersökt hur barnkonventionen och den s.k. portalparagrafen i utlänningslagen slagit igenom i ärenden vad gäller uppehållstillstånd för minderåriga. Bortsett från renodlat humanitära aspekter visade utredningen att portalparagrafen slagit obetydligt igenom i praxis.

I ett pressmeddelande från Utlänningsnämnden (den 22 juni 1998) meddelas att UN avslår ny ansökan från två syskon från Chile som vistats i Gävletrakten. Barnen har en familjetragedi bakom sig med bl.a. misshandel och misstänkta övergrepp från fadern. Med anledning av detta har chilenska myndigheter på föräldrarnas begäran överfört vårdnaden för barnen till en morbroder i Sverige. Detta innebär att det i Chile inte finns någon som har vårdnaden för barnen. Barnen kommer, enligt uppgift, att placeras på barnhem. Utlänningsnämnden skriver i sitt pressmeddelande "För uppehållstillstånd i övriga fall krävs särskild anknytning till Sverige - - -".

Trots att chilensk domstol har överfört vårdnaden till barnens morbror i Sverige och att de rent faktiskt har bott hos sin morbror i tre år har Utlänningsnämnden funnit att detta inte utgör "särskild anknytning till Sverige".

Min fråga till statsrådet Schori är:

Avser regeringen mot den bakgrunden ta några initiativ för att klargöra innebörden av begreppet "särskild anknytning till Sverige"?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-06-30 Anmäld: 1998-07-06 Besvarad: 1998-08-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.