anklagelser mot myndigheter

Skriftlig fråga 1999/2000:1210 av Schlaug, Birger (mp)

Schlaug, Birger (mp)

den 12 juli

Fråga 1999/2000:1210

av Birger Schlaug (mp) till statsrådet Britta Lejon om anklagelser mot myndigheter

Mordet på f.d. statsminister Olof Palme är fortfarande olöst. Många frågor med anledning av mordet är obesvarade trots arbetsgrupper, kommissioner och stora ekonomiska insatser. Rykten sprids, teorier växer fram, påståenden om olika former av, ofta grova, otillbörligheter från "staten" förblir anmärkningsvärt ofta obemötta, offentligt ställda frågor och anklagelser besvaras förvånande ofta inte.

I olika sammanhang @ t.ex. nu senast i Sveriges Radio @ har vi kunnat ta del av kraftiga angrepp och direkta anklagelser om mörkläggning och direkta brott, t.o.m. mord. Det må gälla till synes märkliga turer med ambulanser eller manipulerade kulhål. Som regel bemöts dessa inte av de som rimligen borde kunna bemöta dem på ett sätt så klarhet skapas. Tigandet verkar ha upphöjts till princip, vilket skapar misstro. Sekretess används dessutom i olyckligt många fall. Olof Palmes obduktionsprotokoll har t.ex. hemligstämplats, med undantag av utvalda delar, med hänvisning till 7 kap.

Avser statsrådet, som ett medel att öka tilltron till rättsstaten, verka för att myndigheter och andra ansvariga besvarar anklagelser och har öppenhet som gällande princip?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-07-14 Besvarad: 2000-08-02 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-02)