Anhörigperspektivet under pandemin

Skriftlig fråga 2020/21:3164 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Det framkommer nu massiv kritik av regeringens hantering av pandemin, både från riksdagen och andra organisationer. En kritik kommer från Nationellt kompetenscentrum, som finansieras av Socialdepartementet. Kritiken handlar om anhörigperspektivet under pandemin – att anhöriga till äldre borde ha fått bättre stöd under pandemin. Bristerna har varit allvarliga i en tid då både anhöriga och närstående upplevt sorg, oro och ensamhet.

En del vård- och omsorgsboenden runt om i landet har jobbat med tekniska lösningar så att anhöriga ändå har fått ha en kontakt med ljud och bild med sina närstående, men det är långt ifrån alla som gjort det.

Detta borde vara regel, och i synnerhet när pandemin inte är över på långa vägar. Digitala hjälpmedel för att kunna ha kontakt med sina anhöriga när man tvingas leva isolerat borde vara en självklarhet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att säkerställa att alla närstående och anhöriga får hjälp med att hålla kontakt med varandra genom digitala lösningar under perioder där isolering krävs, som exempelvis under covid-19-pandemin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-08 Överlämnad: 2021-06-10 Anmäld: 2021-06-11 Svarsdatum: 2021-06-16 Sista svarsdatum: 2021-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga