Anhöriga på väg till Sverige

Skriftlig fråga 2006/07:938 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 29 mars

Fråga

2006/07:938 Anhöriga på väg till Sverige

av Luciano Astudillo (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

För många flyktingar som beviljats uppehållstillstånd har flera svårt att få hit sina närmast anhöriga. Det kan handla om fru och barn. Att inte kunna få återförenas med sina närmast anhöriga försvårar introduktionen i Sverige. Man går i ständig oro att något ska hända ens familj och kan inte koncentrera sig på studier med mera.

En av flaskhalsarna är de svenska ambassadernas kapacitet att ta emot anhöriga som anmäler sig för vidare resa till Sverige i regionen. Man kan tvingas vänta i flera månader innan man ges möjlighet att registrera sig.

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att anhöriga till flyktingar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige snabbare ska ges möjlighet att registrera sig som anhörig till flykting och därmed kunna återförenas med sin familj?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-29 Anmäld: 2007-03-29 Besvarad: 2007-04-04 Svar anmält: 2007-04-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-04)