Angrepp på HBT-personer i Moldavien

Skriftlig fråga 2008/09:939 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 14 maj

Fråga

2008/09:939 Angrepp på HBT-personer i Moldavien

av Birgitta Ohlsson (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

RFSL:s förbundsordförande Sören Juvas blev natten till måndagen stoppad av polis i Moldaviens huvudstad Chisinau, och därefter förd till polisstation efter att han bekräftat att han var i staden för att delta i det moldaviska Pridefirandet. Efter att ha släppts blev han misshandlad av okända män utanför polisstationen. Lokala HBT-aktivister bedömer det som sannolikt att angriparna blivit tipsade av polis om att Sören Juvas skulle befinna sig på platsen.

Arresteringen av Sören Juvas, och den efterföljande misshandeln, är en del av ett mönster. Våldet mot HBT-personer i Moldavien är utbrett och möjligheterna att få upprättelse små. Moldaviens Pridefirande utsattes förra året för våldsamma attacker medan polisen höll sig passiv. Företrädare för HBT-organisationer i Moldavien har sedan lång tid uppmärksammat övergrepp från polis och myndigheter. Som blivande EU-ordförandeland och en av initiativtagarna till EU:s östliga partnerskap, som Moldavien deltar i har Sverige ett särskilt ansvar att bevaka människorättssituationen i Moldavien. Detta gäller inte minst situationen för HBT-personer.

Min fråga till utrikesministern är:

På vilket sätt kommer utrikesministern att uppmärksamma angreppen mot HBT-personer i Moldavien?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2009-05-14 Inlämnad: 2009-05-14 Svar anmält: 2009-05-20 Besvarad: 2009-05-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-20)