Angående Dalabanans framtid

Skriftlig fråga 2013/14:30 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 2 oktober

Fråga

2013/14:30 Angående Dalabanans framtid

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I den nationella planen avsätts 239 miljoner kronor för investeringar i Dalabanan. Det är långt ifrån tillräckligt, särskilt mot bakgrund av ett avtal mellan Banverket, regionförbunden/länsstyrelser samt berörda kommuner om en satsning på 810 miljoner kronor. Detta avtal visade sig, trots statens medverkan, vara juridiskt ogiltigt.

Nu kommer besked om att antalet snabbtåg på Dalabanan ska minskas. Kombinationen av nedprioriterade investeringar och nedgradering av tågkapaciteten visar på en bristande vilja att utveckla Dalabanan.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra kvalitet och kapacitet på Dalabanan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-02 Anmäld: 2013-10-03 Besvarad: 2013-10-09 Svar anmält: 2013-10-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-09)