Angående banan Rågsveden-Malungsfors

Skriftlig fråga 2013/14:38 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 9 oktober

Fråga

2013/14:38 Angående banan Rågsveden–Malungsfors

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Trafikverket har meddelat att man avser att upphöra med underhållet på banan Rågsveden–Malungsfors, detta trots att banan inte är att betrakta som icke brukbar utan enbart kräver kontinuerliga underhållsåtgärder på i dag svaga partier. Från näringslivets sida finns intressenter som är beredda att lägga över transporter från väg till järnväg under förutsättning att åtgärder vidtas. Det finns en så stor potential att det finns möjligheter att åter öppna timmerterminalen i Malungsfors.

Hela Västerdalsbanan Borlänge–Malung är viktig för transporter av timmer, massaved, flis och sågade trävaror. En avveckling av banan Rågsveden–Malungsfors blir självfallet en negativ signal när det gäller hela Västerdalsbanan, då den inte finns nämnd i den nationella transportplanen för 2014–2025.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stödja utvecklingen av Västerdalsbanan och fortsatt möjlighet till trafik på sträckan Rågsveden–Malungsfors?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-10-09 Anmäld: 2013-10-14 Besvarad: 2013-10-21 Svar anmält: 2013-10-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-21)