Ändringar inom polisutbildningen

Skriftlig fråga 2006/07:1270 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 29 maj

Fråga

2006/07:1270 Ändringar inom polisutbildningen

av Désirée Pethrus Engström (kd)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Måndagen den 21 maj fick polishögskolan se ett utkast till hur den nya polisutbildningen ska läggas upp från och med våren 2008. Enligt Dagens Nyheter den 22 maj finns i detta utkast inte längre de formuleringar med om jämställdhet och förståelse för andra kulturer som tydligt uttrycks i den nu gällande utbildningsplanen. Den sex veckor långa kursen i hatbrott har enligt uppgift tagits bort och i stället tycks man prioritera utbildning i ämnen som trafikbrott och civilrätt.

Det uppges att man i den nya planen inte nämner frågor som rör jämställdhet, hatbrott, hedersrelaterade brott, rasism och homofobi som viktiga ämnen. Det känns mycket förvånande och märkligt om polishögskolan i framtiden inte kommer att prioritera dessa viktiga frågor.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga justitieminister Beatrice Ask:

Vad avser ministern att göra för att säkerställa att polishögskolan behåller sin tydliga målsättning om att förmedla kunskap om hatbrott, genusfrågor och hedersrelaterat våld?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-29 Anmäld: 2007-05-29 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)