Ändringar i djurskyddslagen

Skriftlig fråga 2013/14:44 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 15 oktober

Fråga

2013/14:44 Ändringar i djurskyddslagen

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Enligt regeringens lista över kommande propositioner skulle propositionen Ändringar i djurskyddslagen läggas fram senast i slutet av september i år. Det hade i sig varit en kraftig försening eftersom regeringen tidigare hade lovat att nämnda proposition skulle ha kommit redan i våras. Jag vill också påminna om att utredningen om en ny djurskyddslag presenterade sitt slutbetänkande (SOU 2011:75) för nästan två år sedan. Någon proposition om ändringar i djurskyddslagen har emellertid ännu inte kommit riksdagen till handa.

Många undrar med rätta hur länge till vi ska behöva vänta innan regeringen agerar och presenterar förslag till förbättringar i djurskyddslagen.

Jag vill därför fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

När avser ministern att lägga fram propositionen Ändringar i djurskyddslagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-10-15 Anmäld: 2013-10-15 Svar anmält: 2013-10-24 Besvarad: 2013-10-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-24)