Ändring av juridisk könstillhörighet

Skriftlig fråga 2016/17:537 av Hillevi Larsson (S)

Hillevi Larsson (S)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Utredningsbetänkandet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) överlämnades till regeringen i december 2014.

Utredningens huvudfokus handlar om juridisk könstillhörighet men har även ändringsförslag gällande medicinsk könskorrigering.

Lagarna om juridisk könstillhörighet och medicinsk könskorrigering hänger i dag ihop. Utredningen föreslår att de separeras så att man ska kunna ändra juridisk könstillhörighet utan att genomgå medicinska bedömningar och ingrepp.

Utredningen föreslår att åldern för när man själv får ändra juridisk könstillhörighet sänks från 18 år till 15 år. Vidare föreslår utredningen att man från 12 års ålder ska få ändra könstillhörighet med vårdnadshavares godkännande. Om den andra vårdnadshavaren inte ger sitt godkännande ska socialnämnden få ge godkännande så att juridiskt könsbyte kan genomföras.

Utredningen föreslår även att åldersgränsen för medicinsk könskorrigering sänks från 18 år till 15 år. Dock krävs godkännande från vårdnadshavare från 15–17 års ålder, med tanke på att medicinsk könskorrigering är ett irreversibelt ingrepp. Från 18 års ålder kan ingreppet redan i dag göras utan krav på godkännande från någon utöver den berörda.

Bakgrunden till utredningens förslag är den höga andel transsexuella ungdomar som mår dåligt, har självmordstankar och försöker ta livet av sig för att de inte får ändra sin juridiska och medicinska könstillhörighet.

Sänkta åldersgränser skulle leda till att könstillhörigheten i betyg med mera överensstämmer med den upplevda könsidentiteten. När man senare söker till utbildningar och jobb behöver man inte avslöja att man bytt kön.

För att byta kön juridiskt behöver man ändra en siffra i personnumret i folkbokföringen. Detta är en betydligt enklare och snabbare process än att genomgå medicinsk könskorrigering. Beslutet kan dessutom ändras i de undantagsfall då detta skulle behöva göras. Frågan kan liknas vid processen för att byta namn.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Kan statsrådet tänka sig att ta initiativ till att separera lagarna om juridisk könstillhörighet och medicinsk könskorrigering och sänka åldersgränserna för byte av juridisk könstillhörighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-12-15 Överlämnad: 2016-12-19 Anmäld: 2016-12-20 Sista svarsdatum: 2017-01-02 Svarsdatum: 2017-01-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga