Ändring av högskoleförordningen

Skriftlig fråga 2011/12:665 av Strand, Thomas (S)

Strand, Thomas (S)

den 18 juni

Fråga

2011/12:665 Ändring av högskoleförordningen

av Thomas Strand (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Regeringen har lagt fram ett förslag om att göra en förändring i högskoleförordningen (1993:100) som inger stor oro. Fackliga organisationer riktar skarp kritik mot förändringsförslagets innehåll samt på det sätt det sker.

Enligt Sveriges universitetslärarförbund, Sulf, innebär den föreslagna förändringen en möjlighet till visstidsanställningar som i kombination med andra regelverk medger så långa visstidsanställningsperioder att de strider mot EU:s visstidsdirektiv. De menar också att förändringsförslaget innehåller så många oklarheter att det kommer att bli svårt att tillämpa det. Uppseendeväckande är också att Sulfs ordförande mitt under förhandlingarna blev kontaktad av en departementstjänsteman som indirekt uppmanade Sulf att anta liggande avtalsförslag.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har flera gånger sagt att han och regeringen värnar den svenska modellen, vilken innebär att arbetsmarknadens parter förhandlar fram villkoren för svensk arbetsmarknad. Mot bakgrund av detta förvånar den nu föreslagna förändringen av högskoleförordningen. Den innebär att regeringen intervenerar och åsidosätter den svenska modellens arbetsordning mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Det är ett övertramp mot den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Utifrån det som nu händer reses frågor om hur regeringen kommer att agera i framtida förhandlingsprocesser mellan arbetsmarknadens parter.

Jag vill därför fråga utbildningsministern om han är beredd att stoppa den nu föreslagna förordningsförändringen i syfte att låta arbetsmarknadens parter komma fram till en gemensam överenskommelse angående meriteringsanställningar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-18 Anmäld: 2012-06-18 Besvarad: 2012-06-27 Svar anmält: 2012-06-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-27)