Ändrat insamlingsansvar för förpackningsavfall och returpapper från hushållen

Skriftlig fråga 2015/16:968 av Gunilla Nordgren (M)

Gunilla Nordgren (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Jag ställde en fråga den 3 mars till klimat- och miljöminister Åsa Romson om huruvida regeringen avser att fatta beslut om en flytt av insamlingsansvaret till kommunerna via en förordning och inte via ett riksdagsbeslut.

Jag fick då svar från klimat- och miljöminister Åsa Romson att regeringen ska analysera utredningen i frågan. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 mars.

Anledningen till min fråga var att en majoritet riksdagen den 3 mars fattade beslut om att tillkännage för regeringen att insamlingsansvaret bör ligga kvar hos producenterna.

Om regeringen avser att själv fatta beslut om ett ändrat insamlingsansvar via en förordning, och inte via ett riksdagsbeslut, så skulle det innebära att regeringen fattar beslut tvärtemot vad en majoritet i riksdagen just tillkännagivit för regeringen.

Jag vill således åter ställa följande fråga till klimat- och miljöministern:

När regeringen har analyserat utredningen, är det då klimat- och miljöministerns avsikt att regeringen själv ska fatta beslut om ett ändrat insamlingsansvar via en förordning och inte via ett riksdagsbeslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-10 Överlämnad: 2016-03-11 Anmäld: 2016-03-15 Svarsdatum: 2016-03-23 Sista svarsdatum: 2016-03-23
Svar på skriftlig fråga