Ändrade regler vid båtfynd

Skriftlig fråga 2017/18:1554 av Catharina Bråkenhielm (S)

Catharina Bråkenhielm (S)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Med dagens lagstiftning får den som hittat en övergiven båt äganderätt till densamma efter tre månader, förutsatt att inte den ursprunglige ägaren hittats. Detta är en alltför snäv tidsram. Många båtar är inte registrerade, vilket gör det svårt att hitta den ursprunglige ägaren. Många båtägare förvarar dessutom båten på annan ort än bostadsorten eller på båtplatsen en bit bort från bostaden och upptäcker därför kanske inte att båten saknas förrän tidsramen på tre månader passerat. En inte helt ovanlig situation som uppstår är alltså att en båt hittas, anmäls till polisen och överlåts till upphittaren, utan att den ursprunglige båtägaren ens fått vetskap om att båten varit borta. Detta är inte rättssäkert.

Jag vill därför fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Vad avser statsrådet att göra för att stärka rättssäkerheten för båtägarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-21 Överlämnad: 2018-06-25 Anmäld: 2018-06-26 Sista svarsdatum: 2018-07-09 Svarsdatum: 2018-07-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga