Ändrade regler för svensk export av krigsmateriel

Skriftlig fråga 2007/08:1583 av Tingsgård, Tone (s)

Tingsgård, Tone (s)

den 27 augusti

Fråga

2007/08:1583 Ändrade regler för svensk export av krigsmateriel

av Tone Tingsgård (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Krigsmaterielutredningen, även kallad KRUT, som presenterades 2005 rekommenderade på ett antal områden ändringar av det regelverk som finns i dag.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Ewa Björling:

Kommer statsrådet att verka för att regeringen lägger fram en proposition angående ändrade regler för svensk export av krigsmateriel till exempel på grundval av ovan nämnda utredning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-27 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-10 Svar anmält: 2008-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-10)