Ändrade regler för föräldradagar

Skriftlig fråga 2005/06:743 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 3 januari

Fråga 2005/06:743 av Sten Tolgfors (m) till socialminister Berit Andnor (s)

Ändrade regler för föräldradagar

Nu har den cancersjuke örebrokillen Petters mamma än en gång fått avslag av Försäkringskassan. Hon får inte nya föräldradagar, för att möjliggöra för henne att vara med under pojkens behandling. Anledningen är att barnleukemi av Försäkringskassan inte bedöms innebära en omedelbar fara för barnets liv. Men utan behandling är barnleukemi en potentiellt dödlig sjukdom.

Det är orimligt att regeringen fortsätter att ifrågasätta om lagen verkligen har brister, samtidigt som människor far illa när Försäkringskassan tillämpar den. Jag har fått svaret att ministern ska titta på frågan till våren, efter en rapport från Försäkringskassan. Men situationen kräver att regeringen agerar nu.

Problemet kan bero på att regeringen i lagens förarbeten använde formuleringen en i tiden omedelbar fara för barnets liv för att nya föräldradagar skulle medges. Detta utestänger vissa föräldrar till cancersjuka barn från ersättning, vilket inte kan ha varit regeringens mening. Jag vill för den berörda mammans skull uppmana ministern att snarast få en ändring till stånd.

När avser socialministern att tillse att reglerna gällande föräldradagar för svårt sjuka barn ändras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-01-03 Anmäld: 2006-01-17 Besvarad: 2006-01-17 Svar anmält: 2006-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-17)