Ändrade handelsmönster efter brexit

Skriftlig fråga 2020/21:1109 av Eric Westroth (SD)

Eric Westroth (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Sedan en tid har det stått klart att Storbritannien lämnar Europeiska unionen. Detta är en tydlig politisk markering mot byggandet av ett storskaligt överstatligt EU. Storbritannien har förhandlat med EU om utträdet ur unionen. Frågan har bland annat gällt huruvida ett avtal mellan Storbritannien och EU kan upprättas och vad det i sådana fall ska komma innehålla i fråga om handel.

På senare tid har vi på nytt fått indikationer från premiärministern i Storbritannien om att det kan bli så att utträdet sker utan att ett avtal kommer på plats. Däremot arbetar man in i det sista för att få till stånd ett avtal. Vad utfallet i slutänden blir återstår att se. Oavsett avtal eller inte tillhör Storbritannien en av de absolut viktigaste ekonomierna för svenska företag inom export och import.

Under de senaste åren har såväl handel som utländska direktinvesteringar mellan Sverige och Storbritannien uppgått till mångmiljardbelopp. Storbritannien utgör tillsammans med andra ekonomier i Europa och andra delar av världen oerhört viktiga handelspartner, inte minst för sysselsättningen och välfärden i Sverige. Men handelsmönstren i världen kan komma att förändras i samband med brexit. Det kan förstås innebära både positiva och negativa effekter, där effekten på nettoexportens utveckling kommer att bli intressant att iaktta över tid.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka långsiktiga förberedelser och vilket strategiskt arbete genomför regeringen med anledning av de ändrade handelsmönster för Sverige som kan bli en följd av brexit?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-18 Överlämnad: 2020-12-18 Besvarad: 2021-01-04 Sista svarsdatum: 2021-01-04 Anmäld: 2021-01-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga