Ändrade EBO-regler

Skriftlig fråga 2019/20:868 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 1 januari trädde en ny EBO-lagstiftning i kraft. Avsikten är att kommuner med särskilt utsatta områden, såsom Kristianstad, ska kunna peka ut områden där möjlighet till eget boende för asylsökande (EBO) begränsas. De som väljer att bosätta sig i de utpekade områdena ska inte kunna få dagersättning.

Kristianstad har nu, tillsammans med flera andra skånska kommuner, aviserat att man vill undanta hela kommunen.

Sedan detta stod klart har migrationsministern och andra företrädare för januariöverenskommelsen aviserat att man avser att ändra lagen så att kommunerna inte på egen hand ska kunna göra bedömningen av vilka områden som ska undantas. Tidigare har januaripartierna i stället framhållit vikten av att kommunerna, som har störst kännedom om den lokala situationen, själva ska få bestämma.

Redan när lagen infördes var Moderaterna kritiska och föreslog att möjligheten till EBO helt skulle avskaffas. Det står redan nu, efter mindre än en månad, klart att lagen är en dålig kompromiss, något som Moderaterna påtalade redan då den behandlades i riksdagen.

Om den ska ändras så borde det knappast vara aktuellt att ändra den så att kommunernas makt inskränks. I stället borde möjligheten till EBO helt avskaffas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att lägga förslag om avskaffande av möjligheten till eget boende under asyltiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-31 Överlämnad: 2020-02-03 Anmäld: 2020-02-04 Svarsdatum: 2020-02-12 Sista svarsdatum: 2020-02-12
Svar på skriftlig fråga