ändrad valkretsindelning

Skriftlig fråga 2003/04:1567 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 26 augusti

Fråga 2003/04:1567

av Lars Johansson (s) till statsrådet Pär Nuder om ändrad valkretsindelning

Regeringen har nyligen lämnat direktiv till en kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen.

Bland annat framgår att kommittén ska se över valkretsindelningen för riksdagsval.

Regionstyrelsen för Västra Götaland har i mars i år gjort en ny framställan till regeringen om att ändra valkretsindelningen i länet. I skrivelsen till regeringen presenteras också ett förslag till indelning som anses mer tidsenlig än den nuvarande. (Samtliga partier i regionfullmäktige står bakom skrivelsen.) Valmyndigheten konstaterar i sin analys av simuleringar kring förslaget att det totala antalet mandat för partierna inte påverkas, det vill säga riksproportionaliteten bibehålls. Ambitionen från regionstyrelsen är att en ny valkretsindelning kan tillämpas så snart som möjligt.

Mot bakgrund av att den nyligen utsedda kommittén inte ska redovisa sitt arbete förrän i december 2008 vill jag fråga statsrådet om hon avser att verka för att kommittén kommer att behandla framställan från regionstyrelsen @ och i så fall @, kan det ske med förtur?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarad: 2004-09-08 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-08)