Ändrad lagstiftning för Tullverkets brottsbekämpning

Skriftlig fråga 2007/08:1578 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 26 augusti

Fråga

2007/08:1578 Ändrad lagstiftning för Tullverkets brottsbekämpning

av Britta Rådström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Nyligen fick Tullverkets och Kustbevakningens personal möjligheter att genomföra nykterhetskontroller. Även på andra områden finns det dock ett behov av att se över lagstiftningen för att främja Tullverkets brottsbekämpande insatser. Tullverkets underrättelseverksamhet lär efterlysa bland annat ändringar i registerlagstiftningen för att lättare kunna söka, samla och jämföra information.

Vilka nya initiativ avser statsrådet att ta för att ändra lagstiftning så att Tullverkets brottsbekämpande verksamhet underlättas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-26 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-09 Svar anmält: 2008-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-09)