andelen kvinnliga professorer

Skriftlig fråga 2002/03:935 av Hassan, Maria (s)

Hassan, Maria (s)

den 14 maj

Fråga 2002/03:935

av Maria Hassan (s) till utbildningsminister Thomas Östros om andelen kvinnliga professorer

Sverige är, enligt FN, ett av världens mest jämställda länder på många områden. Tydliga könsutjämnande förändringar har skett inom högre utbildning. Av alla som började studera vid universitet och högskolor läsåret 2000/01 var 59 % kvinnor och 41 % män.

Skillnaderna i utbildningsval är dock fortfarande stora mellan män och kvinnor. Könssegregationen inom utbildningssystemet är tydlig redan på gymnasienivå och detta fortsätter på högskolan. Männen dominerar klart inom det tekniska programområdet medan kvinnorna är i majoritet inom vård och omsorg och undervisning.

Kvinnornas andel bland forskande och undervisande personal i högskolan har ökat under 90-talet. Samtidigt utgjorde kvinnlig representation bland professorerna år 2001 endast 14 %. Fortfarande är forskarnas arbetsliv organiserat efter kön och det i sin tur försvårar för kvinnor att komma upp i hierarkin vid högskolan. Trots att diskriminering och kränkande behandling är förbjudet förvandlas en stor övervikt av kvinnliga studenter till en stor övervikt manliga professorer.

Vilka åtgärder kommer utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros att vidta för att öka andelen kvinnliga professorer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-14 Anmäld: 2003-05-14 Besvarad: 2003-05-21 Svar anmält: 2003-05-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-21)