Ändamålsenliga boenden för asylsökande

Skriftlig fråga 2011/12:653 av Strand, Thomas (S)

Strand, Thomas (S)

den 13 juni

Fråga

2011/12:653 Ändamålsenliga boenden för asylsökande

av Thomas Strand (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för asylsökande under tiden deras ansökningar hanteras. Under denna tid har de asylsökande begränsade möjligheter att klara sitt uppehälle på egen hand. Därför tillhandahåller Migrationsverket boende med mera för dem tills deras asylansökan har blivit behandlad.

Medierna har upprepade gånger rapporterat om skräckexempel på missförhållanden som många asylsökande får genomlida här i Sverige till dess att deras asylansökan har behandlats.

Nyligen har det kommit till min kännedom att Migrationsverket hyrt lägenheter till asylsökande i Landsbro. Man har hyrt ett hus mitt i byn på genomfartsgatan och ett par lägenheter mitt emot över gatan. Själva huset är mycket förfallet; en av lägenheterna har dömts ut av miljöförvaltningen för ett år sedan. Det fanns då varken fungerande toalett, dusch eller fungerande ventilation. Förutom fuktskador fanns det också råttor och andra ohyror i huset. Vid en uppföljning i augusti hade inget hänt och då förbjöds fortsatt boende. Därefter var huset tomt, men i mars bytte det ägare till Kyllenbeck Associated AB, som Migrationsverket hyr lägenheter av i Mariannelund. Migrationsverket har inte tagit kontakt med kommunen, och de boende har ingen fast kontakt med Migrationsverket utan bara ett telefonnummer för akuta lägen.

Det är mycket oroväckande att Migrationsverket placerar asylsökande på boenden som inte uppfyller grundläggande boendestandard. Därför undrar jag vad statsrådet Tobias Billström tänker vidta för åtgärder för att säkerställa att Migrationsverket ordnar ändamålsenliga boenden för asylsökande.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-13 Anmäld: 2012-06-13 Besvarad: 2012-06-20 Svar anmält: 2012-06-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-20)