Ams personalpolitik

Skriftlig fråga 2004/05:1665 av Schyman, Gudrun (-)

Schyman, Gudrun (-)

den 19 maj

Fråga 2004/05:1665

av Gudrun Schyman (-) till statsrådet Hans Karlsson om Ams personalpolitik

Länsarbetsnämnderna har informerat sin personal om att den administrativa bemanningen ska minska med mellan 300 och 400 årsarbeten, hälften på Ams och hälften på länsarbetsnämnderna. Majoriteten av de administratörer som får sluta är kvinnor i åldrarna 50-plus, ofta med mycket begränsade möjligheter till nya anställningar på dagens arbetsmarknad.

Samtidigt nyanställs personal som behöver cirka ett års upplärning innan de kan fungera som handläggare. Flera av de kvinnor som nu hotas av uppsägningar har lång erfarenhet av arbetsförmedlingens arbete och skulle med en kortare vidareutbildning lätt kunna arbeta som handläggare. Men i stället nyanställs alltså personal.

På den svenska könssegregerade arbetsmarkanden behandlas kvinnor inte sällan som "utbytbara" och även resurser i form av (vidare)utbildning kommer kvinnor till del i lägre utsträckning än män. Arbetsmarknadspolitiken saknar inte sällan jämställdhetsperspektiv. Ovanstående beskrivning av läget för administratörerna är ett exempel på detta.

Jag vill fråga statsrådet:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att Ams personalpolitik ska präglas av ett medvetet genusperspektiv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-05-19 Anmäld: 2005-05-19 Besvarad: 2005-05-25 Svar anmält: 2005-05-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-25)