Ammunitionen i Östersjön

Skriftlig fråga 2007/08:1458 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 7 juli

Fråga

2007/08:1458 Ammunitionen i Östersjön

av Jeppe Johnsson (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

På Östersjöns botten finns mycket vapen och ammunition som dumpades vid andra världskrigets slut. En del av denna ammunition innehåller olika typer av kemiska stridsmedel av vilka särskilt senapsgas har hamnat i fiskares redskap vid åtskilliga tillfällen.

Då fiskare får ammunition eller stridsmedel i sina redskap utsätts de för fara då de upptagna behållarna ofta läcker ut giftiga ämnen. Den ovälkomna fångsten orsakar också stora kostnader för fiskarna inte minst i produktionsbortfall. Det finns i dag inga incitament för fiskare att bärga och anmäla de fynd av dumpad krigsmateriel som man stöter på vid sin verksamhet.

Danska fiskare får ersättning för förluster de gör då de i sin yrkesutövning får upp dumpad krigsmateriel. Rimligen borde svenska fiskare också erhålla motsvarande ersättning. Miljön i Östersjön är hotad på många olika sätt. Dumpade gifttunnor är ett hot och det borde ligga i Sveriges intresse att så mycket av det dumpade som möjligt bärgas och oskadliggörs.

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att ge svenska fiskare ersättning för det arbete och den inkomstförlust som det innebär att bärga och anmäla uppfiskad dumpad krigsmateriel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-07 Besvarad: 2008-07-21 Anmäld: 2008-08-14 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-21)