ammunition med DU (depleted uranium)

Skriftlig fråga 1998/99:536 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)
Fråga 1998/99:536 av Berit Jóhannesson (v) till utrikesministern om ammunition med DU (depleted uranium)

den 15 april

 

Det har framkommit uppgifter att man kan misstänka att USA i ammunition och missiler använder DU (depleted uranium) i samband med flygbombningarna i Jugoslavien. DU användes av USA under Gulfkriget. Det är viktigt att vara uppmärksam på detta då det ger stora medicinska och ekologiska konsekvenser både akut och på lång sikt. För svensk del har detta särskild betydelse då vårpropositionen ställer i utsikt att svensk personal kan komma att sättas in i en multinationell fredsstyrka i Kosovo.

Jag vill fråga utrikesministern:

 

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidtaga med anledning av dessa oroande uppgifter?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-04-15 Anmäld: 1999-04-20 Besvarad: 1999-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga