Amerikansk skatteplanering och uppköp av svenska företag

Skriftlig fråga 2013/14:600 av Raimo Pärssinen (S)

Raimo Pärssinen (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Det är oroande att svenska företag köps upp av större utländska företag. Problemet ligger i att uppköpen inte sällan leder till att jobb flyttas från Sverige och ännu värre, att den svenska delens forskning och utveckling överförs från Sverige till utlandet. Den här typen av fientliga uppköp borde balanseras upp genom krav på att jobb och forskning i Sverige till en viss andel garanteras. Jag vill påstå att såväl USA som de större staterna inom EU på olika sätt ser till att slå vakt om sina kronjuveler via statsmakten. Sverige uppträder däremot naivt, och regeringen bubblar okritiskt om globaliseringen.

Bakom Pfizers bud på Astra Zeneca finns dessutom något annat som borde beaktas då vi diskuterar frihandel och investeringar med USA. Amerikanska bolag uppges bygga upp sina tillgångar utomlands i syfte att undkomma skatt på hemmaplan. Pfizer vill utnyttja en betydligt fördelaktigare brittisk skattelagstiftning. Jobb och forskning hotar att försvinna från Sverige därför att ett amerikanskt storföretag vill skatteplanera.

Ska globaliseringen verkligen ge fördelar för alla så krävs en bättre global skattelagstiftning, en form av konvention som gör att de multinationella koncernerna inte kan snurra runt sina verksamheter mellan olika länder i skatteplanerande syfte.

Vilka initiativ avser finansministern att ta för att åstadkomma överenskommelser dels inom Europa, dels med USA så att multinationella företags skatteplanering inte leder till uppköp i Sverige som dränerar oss på jobb och forskning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-07 Överlämnad: 2014-05-08 Besvarad: 2014-05-14 Sista svarsdatum: 2014-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga