Ambulansförares utbildning

Skriftlig fråga 2011/12:637 av Engle, Kerstin (S)

Engle, Kerstin (S)

den 7 juni

Fråga

2011/12:637 Ambulansförares utbildning

av Kerstin Engle (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Att satsa på utbildning för utryckningsförare är en klok skadepreventiv investering. På så vis kan såväl resurser som mänskligt lidande sparas och olyckor med utryckningsfordon kan undvikas. Det handlar om trafiksäkerhet, arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Det nuvarande regelverket ställer inga särskilda krav som säkerställer den kompetens som finns för annan yrkesmässig trafik. I praktiken kan man framföra en ambulans och påkalla fri väg med ett B-körkort även om ambulansen väger över 3,5 ton. Det finns goda exempel där landsting tagit initiativ till utbildningssatsningar, men med hänsyn till patientsäkerhet och nollvision behövs nationella riktlinjer.

Det är angeläget att ambulansverksamheten kvalitetssäkras. Att nationella regler för utbildning och förarbevis införs är inte bara ett kompetensbevis för att fordonet framförs på ett säkert sätt. Det är minst lika viktigt att arbetsmiljön är sådan att ambulansförare och medtrafikanter känner trygghet vid utryckningskörning. Vidare handlar det om hur vi värderar yrkesförare.

2009 kom Socialstyrelsen med ett nytt ambulansdirektiv utan att kraftfullt påpeka behovet av en nationell förarutbildning inom ambulanssjukvården. Det är ytterligare ett dokument som inte har förbättrat situationen för ambulanssjuksköterskor i Sverige.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att tillgripa för att säkerställa trafiksäkerhet, arbetsmiljö och patientsäkerhet vid framförande av ambulanser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-07 Anmäld: 2012-06-07 Besvarad: 2012-06-13 Svar anmält: 2012-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-13)