Ambassad i Kabul

Skriftlig fråga 2007/08:972 av Gabelic, Aleksander (s)

Gabelic, Aleksander (s)

den 14 mars

Fråga

2007/08:972 Ambassad i Kabul

av Aleksander Gabelic (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Regeringen har utlovat att Sverige kommer att öppna en ambassad i Kabul. Jag välkomnar det och ser det som en viktig satsning. Sverige gör många betydelsefulla insatser i Afghanistan. Det är av största vikt att Sverige på plats har en ambassad med svenska diplomater som dagligdags kan bistå och följa det omfattande arbete Sverige gör i landet.

Vilka skäl kan utrikesministern redovisa för att ambassaden ännu inte är öppnad?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-14 Anmäld: 2008-03-14 Besvarad: 2008-03-19 Svar anmält: 2008-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-19)