Älvförbindelse i Göteborg

Skriftlig fråga 2006/07:715 av Flyborg, Eva (fp)

Flyborg, Eva (fp)

den 23 februari

Fråga

2006/07:715 Älvförbindelse i Göteborg

av Eva Flyborg (fp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Göteborgs utveckling är oerhört viktig för hela Sverige. För att förhindra trafikinfarkt behöver Göteborg en ny älvförbindelse, dels för den vanliga trafiken, dels för de stora godsmängder som fraktas dagligen genom Göteborg för både import och export.

Tidigare har det funnits en ny älvförbindelse med i regeringens infrastrukturbudget fram till 2015, men det togs bort av den förra socialdemokratiska regeringen.

Min fråga till statsrådet är om hon har för avsikt att verka för att en ny älvförbindelse ska påbörjas under denna mandatperiod.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-02-23 Anmäld: 2007-02-23 Besvarad: 2007-02-28 Svar anmält: 2007-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-28)