Älvdalskan som minoritets- eller landsdelsspråk

Skriftlig fråga 2005/06:1936 av Johansson, Kenneth (c)

Johansson, Kenneth (c)

den 21 juli

Fråga 2005/06:1936 av Kenneth Johansson (c) till statsrådet Jens Orback (s)

Älvdalskan som minoritets- eller landsdelsspråk

I februari i år uppvaktade representanter för Ulum Dalska och Älvdalens kommun statsrådet och framförde att älvdalskan bör erkännas som minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige enligt Europarådets fördrag. Enligt representanterna uppfyller älvdalskan de kriterier som specificeras i fördraget, som för övrigt skrivits under av Sverige. Älvdalskan skiljer sig avsevärt från rikssvenskan, är dessutom ett gammalt språk som talas i ett avgränsat territorium. Bland en stor del av befolkningen i Älvdalen finns det ett starkt intresse för att de kommande generationerna ska få lära sig älvdalska.

Trots att älvdalskan befinner sig i ett hotat läge är statsrådet, enligt brevsvar i mars, inte beredd att pröva möjligheterna att älvdalskan erkänns som språk enligt Europarådets fördrag. Vi är många som beklagar detta.

Jag har nu erfarit att Europarådets expertkommitté direkt uppmanar de svenska myndigheterna att undersöka möjligheterna för älvdalskan att omfattas av Europarådets fördrag.

Min fråga är:

Avser statsrådet Jens Orback att ordentligt pröva möjligheterna till att älvdalskan erkänns som minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige enligt Europarådets fördrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-07-21 Besvarad: 2006-08-03 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-03)