Älvdalens skjutfält

Skriftlig fråga 1997/98:566 av Fremling, Lennart (fp)

Fremling, Lennart (fp)
Fråga 1997/98:566 av Lennart Fremling (fp) till försvarsministern om Älvdalens skjutfält

Älvdalens skjutfält i norra Dalarna är ett stort övningsområde med många kvaliteter. Det är dock organisatoriskt uppdelat på tre enheter, nämligen Fortifikationsverket, Underhållsregemente Mitt och I 2 / Fo 52. I besparingstider är det därför risk för flera olika beslut om neddragningar, som inte är effektiva från försvarssynpunkt. Det skulle vara effektivare med en enda huvudman, t.ex. Högkvarteret, som skulle kunna ta ett samlat grepp om skjutfältets framtid. Skjutfältet skulle också kunna upplåtas för internationella övningar och därigenom komma till ökad användning.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till försvarsministern:

Vad avser regeringen göra för att Älvdalens skjutfält skall kunna utnyttjas så effektivt som möjligt i framtiden?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-03-16 Anmäld: 1998-03-23 Besvarad: 1998-03-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga