alternativa drivmedel

Skriftlig fråga 2004/05:1906 av Wälivaara, Erling (kd)

Wälivaara, Erling (kd)

den 17 juni

Fråga 2004/05:1906

av Erling Wälivaara (kd) till statsrådet Lena Sommestad om alternativa drivmedel

Drivmedelspriserna skjuter i höjden. Regeringen skyller på oljebolagen. Det är råoljeleverantörerna och raffinaderierna som är orsak till de höga priserna. Ändå är verkligheten den att till två tredjedelar är det svensk skattepolitik som står för de höga priserna. Samtidigt hävdar regeringen att vi måste få fram alternativa drivmedel.

Satsningar på nya alternativa drivmedel är möjlig om viljan finns. Framställning av alternativa bränslen som etanol från skogsråvaror tillverkas redan men i begränsad omfattning.

Ett alternativ är att tillverka miljövänlig svensk diesel, Eco-Par (TM), av stålindustrin processgaser. Processgaser från masugnarna vid SSAB i Luleå som nu bara facklas ut i luften till ingen nytta. Den miljövänliga Eco-Pardieseln går också att tillverka från skogsråvaror. Tyvärr lägger regeringen miljöklassningen som ett hinder för att satsa på Eco-Pardieseln.

Gjorda undersökningar vid bland annat Chalmers i Göteborg har visat att Eco-Pardieseln på alla punkter har bättre miljöegenskaper än MK 1-dieseln.

Med anledning av ovan frågar jag:

Avser statsrådet att ta bort miljöhindren på Eco-Pardieseln?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2005-06-17 Inlämnad: 2005-06-17 Besvarad: 2005-07-01 Svar anmält: 2005-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-01)