Alternativ finansiering av E 20

Skriftlig fråga 2007/08:1443 av Widegren, Cecilia (m)

Widegren, Cecilia (m)

den 3 juli

Fråga

2007/08:1443 Alternativ finansiering av E 20

av Cecilia Widegren (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Sverige och Skaraborg behöver investeringar i infrastrukturen främst för att människor ska färdas på säkra vägar men också för att underlätta för företag runt om i landet att investera, växa och ge nya jobb, inte minst på landsbygden. För många företag på landsbygden är vägnätet en flaskhals som försvårar tillväxt. Bättre vägar skulle vara en viktig ingrediens för att stärka arbetslinjen och infrastrukturpropositionens samordning med budgetproposition visar på detta.

Även om samordning sker och det har annonserats om både närtidsprojekt och långtidsplan kommer pengarna inte att räcka till alla önskemål. Det är känt och därför har många, Länsförsäkringar, Royal Bank of Scotland med flera, sagt sig vilja vara med och bidra till finansieringslösningar som till exempel OPS i Sverige. Senast i raden är Leif Johansson, Volvos vd. Volvo är beroende av en fungerande E 20 mellan motorfabriken i Skövde och Göteborg. De kan tänka sig att delta i finansieringen av en utbyggnad. Man kan fundera på om vi har råd att säga nej till lösningar för långsiktigt lönsamma investeringar.

Det är tydligt att det finns ett stort behov av en utbyggnad av E 20, huvudstråket mellan Sveriges första och andra stad. Behovet har varit tydligt länge, Allians för Sverige har öppnat upp för bredare finansieringsdiskussioner med fler aktörer och nu är det viktigt att gå vidare och ge fler projekt möjlighet att gå vidare med samfinansiering.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öppna upp för fler samfinansieringslösningar så som till exempel OPS för säkerhets- och jobbfrämjande väginvesteringar, på bland annat E 20?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-07-03 Besvarad: 2008-07-29 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-29)