Allvarliga driftsstörningar hos Svenska kraftnät

Skriftlig fråga 2019/20:608 av Arman Teimouri (L)

Arman Teimouri (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Enligt nya uppgifter från statliga Svenska kraftnät, som ansvarar för landets elsystem, inträffade under hösten en allvarlig driftsstörning som kunde fått stor negativ påverkan för landets elkunder.

Den akuta krisen kunde förhindras, men enligt uppgifter från representanter för Svenska kraftnät befann sig det svenska elnätet utanför det som kallas normaldrift. Bolaget stod inför att eventuellt behöva göra en så kallad manuell frånkoppling där man stänger av elen i ett område för att säkerställa driftssäkerheten för resten av systemet.

Det var den 8 oktober som en för allmänheten hittills okänd allvarlig driftstörning inträffade i det nordiska elsystemet på grund av ett brytarfel i en dansk station, som snabbt spred sig även till Sverige. I Danmark tvingades man till flera stopp som innebar ett effektunderskott i det nordiska kraftsystemet på närmare 1 100 megawatt, motsvarande effekten i en kärnkraftsreaktor.

Svenska kraftnät har grundligt analyserat händelsen för att säkerställa att rutiner och arbetssätt finns på plats då risken för kritiska situationer ökar i och med omställningen av kraftsystemet. Orsakerna till att flera fel inträffade efter varandra uppges vara att kraftverken i Danmark kopplades ifrån trots att de, enligt driftssäkerhetskraven, borde ha klarat den lägre spänningsnivå som uppstod efter att elkabeln mellan Danmark och Tyskland kopplats ifrån.

Sedan nästan två tillbaka har en rad larm hörts om att marginalerna i elförsörjningen krymper. Hotet om en ökad risk för akut elbrist, både nationellt och i en rad storstäder, blir alltmer uppenbar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur ser statsrådet på att Svenska kraftnät på grund av akut elbrist kan tvingas att stänga ned elförsörjningen för ett område för att undanröja en allvarlig driftsstörning som kan få en negativ påverkan för landets elkunder, och vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att undvika en framtida akut elbrist i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-09 Överlämnad: 2019-12-10 Anmäld: 2019-12-11 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga