Allt fler grövre butiksrån

Skriftlig fråga 2009/10:504 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 11 februari

Fråga

2009/10:504 Allt fler grövre butiksrån

av Krister Örnfjäder (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Under 2009 ökade antalet grova butiksrån med 30 procent. Det är främst mindre butiker som inte tillhör någon av de större butikskedjorna som drabbas av butiksrån eftersom de saknar tillräckligt med resurser att förebygga brott. Trots att butikerna har vidtagit åtgärder för att förhindra brott skrämmer det inte bort gärningsmännen. Gärningsmännen är beredda att ta allt större risker. Samhällets förebyggande åtgärder är inte heller tillräckliga för att minska butiksrånen.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska antalet grova butiksrån?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-11 Anmäld: 2010-02-11 Besvarad: 2010-02-17 Svar anmält: 2010-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-17)