allmäntjänstgöring

Skriftlig fråga 2000/01:1333 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 1 juni

Fråga 2000/01:1333

av Lena Sandlin-Hedman (s) till socialminister Lars Engqvist allmäntjänstgöring

De senaste två åren har problemen snabbt ökat när det gäller att besätta AT-läkartjänsterna i Norrlandslandstingen och övriga glesbygdslän. Bristen på nyexaminerade läkare som ska påbörja AT och därefter gå vidare med specialistutbildning är särskilt allvarlig.

Det är nu dags att återgå till det AT-system med solidarisk läkarförsörjning som fungerade från systemets tillkomst 1969 fram till 1994. Det finns anledning att hänvisa till de skäl för en jämnare AT-läkarfördelning som angavs i regeringens proposition 1988/89:138 och fastställdes av riksdagen. I propositionen angavs: En lämplig fördelning av AT-block är ett bra sätt att påverka den regionala fördelningen av läkare i landet. Erfarenheten visar att läkare som har flyttat till en viss landsdel tidigt i sitt liv ofta stannar där. Fördelningen fram till 1994 gjordes av Socialstyrelsen i samråd med Landstingsförbundet och landstingen genom samverkansnämnderna. En total riksram fördelades till de sex sjukvårdsregionerna där man sedan kom överens om fördelningen mellan landstingen inom regionen.

Jag vill fråga statsrådet Engqvist om han är beredd att vidta åtgärder för en återgång till det AT-system med solidarisk läkarförsörjning som fungerade fram till 1994.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-06-05 Anmäld: 2001-06-12 Besvarad: 2001-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-13)