Allmännyttan och införande av kategoriboende

Skriftlig fråga 2007/08:1484 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 18 juli

Fråga

2007/08:1484 Allmännyttan och införande av kategoriboende

av Fredrik Lundh (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I en DN-artikel den 26 juli 2008 uttalar sig statsrådet Mats Odell om den så kallade Allvillutredningen. Statsrådet uttalar sig positivt om SKL:s förslag om att man ger allmännyttan ett särskilt uppdrag att exempelvis tillhandahålla bra boendealternativ för hemlösa. Forskningen har visat att med utförsäljningarna av allmännyttan i de attraktiva innerstäderna har allmännyttan tagit ett stort steg mot att bli rena sociala bostäder. Då blir det kommunerna som i första hand får ta hand om de socialt svaga grupperna i samhället. Att ge den lilla allmännyttan som finns kvar i de redan lågattraktiva områdena ytterligare sociala uppdrag som att ha bra boendealternativ för hemlösa kan bli ytterligare ett steg på väg för den moderatledda regeringen att införa social housings bakvägen.

Avser statsrådet att verka för att regeringen lämnar förslag till riksdagen som bygger på införande av kategoriboende?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-07-18 Besvarad: 2008-08-11 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-11)