Allmännytta driven i vinstsyfte

Skriftlig fråga 2007/08:244 av Bengtsson, Finn (m)

Bengtsson, Finn (m)

den 9 november

Fråga

2007/08:244 Allmännytta driven i vinstsyfte

av Finn Bengtsson (m)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Vid en nylig granskning – tidningen Hem & Hyra – av landets 50 största bostadsbolag framkommer att många av de kommunalt ägda bostadsföretagen redovisar kraftiga vinster – detta till trots att den så kallade självkostnadsprincipen är tänkt att gälla för allmännyttan, det vill säga att sådan verksamhet ska drivas utan vinstsyfte.

Försvar för en vinstdrivande allmännytta som förts fram av företrädare för densamma är bland annat att överskottet ska användas till nyproduktion och att en alltför låg hyra skulle innebära att folk inte flyttar och att färre lägenheter blir lediga. Mot detta står, ofta vittnat om av boende inom allmännyttan, ett eftersatt underhåll och annan service man borde kunna förvänta sig i förhållande till aktuell hyresnivå.

Frågan om allmännyttiga verksamheters förhållande till vinstsyftet är principiellt viktig för flera samhällssektorer, inte minst vad avser till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvård. Även om min fråga till statsrådet berör det aktuella fallet med kraftiga vinster bland många kommunalt ägda bostadsbolag vill jag därför formulera den på följande vis:

Kommer statsrådet att ta något initiativ med anledning av det anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-11-09 Anmäld: 2007-11-12 Besvarad: 2007-11-14 Svar anmält: 2007-11-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-14)