Allmänna arvsfonden

Skriftlig fråga 2003/04:324 av Andersson, Magdalena (m)

Andersson, Magdalena (m)

den 20 november

Fråga 2003/04:324

av Magdalena Andersson (m) till statsrådet Berit Andnor om Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden har de senaste åren beviljat sammanlagt 2 690 000 kronor till RSMH för projektet Kartläggning av erfarenheter av antidepressiva medel. Resultatet redovisades i februari 2003 och finns som rapport i en bok, Medicin mot livet. Det vetenskapliga värdet av den kan ifrågasättas. Vad gäller rapportens objektivitet kan konstateras att på bokens omslag benämns patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel för "pillerkonsumenter".

Att skuld- och skambelägga personer som använder antidepressiva läkemedel genom att ständigt ifrågasätta dess legitimitet är enligt min uppfattning klandervärt @ jämförbart med rörelser som vägrar att gå med på blodtransfusioner för sina barn, även om det skulle vara livsnödvändigt. Det finns en risk att människor skräms från att använda psykofarmaka, tror att de är farliga, trots vetenskapliga belägg att de gör nytta och hjälper människor till ett bättre liv. Det är ytterligt tveksamt att staten via arvsfondsmedel bekostar projekt inom den psykiatriska verksamheten, där vetenskapligheten kan ifrågasättas och där motstånd till psykofarmaka är den främsta drivkraften. Nu har ur arvsfonden anslagits ytterligare 1 miljon kronor för ett fortsättningsprojekt, det första av tre års anslag. Eftersom anslaget är överstigande 300 000 kr är det behandlat av regeringen.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att få ett mer allsidigt beslutsunderlag i frågor som rör användandet av Allmänna arvsfondens medel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-11-21 Anmäld: 2003-11-21 Besvarad: 2003-11-26 Svar anmält: 2003-11-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-11-26)