Alliansfrihet

Skriftlig fråga 2018/19:53 av Lars Püss (M)

Lars Püss (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I regeringsdeklarationen den 21 januari annonserade statsministern följande:

"Den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl. Sverige ska inte söka medlemskap i Nato. Samtidigt slår vi vakt om den transatlantiska länken. Vi utvecklar försvarssamarbetet, framför allt med Finland, och fördjupar samarbetet för att öka säkerheten runt Östersjön.

Om en katastrof eller ett angrepp drabbar ett annat land i Norden eller EU ska Sverige inte förhålla sig passivt. Och vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas."

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vad anser statsrådet är skillnaden mellan ett Natomedlemskap å ena sidan och att ha långtgående och fördjupade samarbeten med Finland, Norden och EU samt slå vakt om den transatlantiska länken å den andra sidan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-28 Överlämnad: 2019-01-28 Anmäld: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06
Svar på skriftlig fråga