allergiinformation

Skriftlig fråga 2004/05:297 av Ericson, Lars-Ivar (c)

Ericson, Lars-Ivar (c)

den 9 november

Fråga 2004/05:297

av Lars-Ivar Ericson (c) till statsrådet Morgan Johansson om allergiinformation

Allergisjukdomarna har ökat under de senaste årtiondena. De flesta människor som har allergibesvär har jämförelsevis lindriga funktionshinder men mellan 10@20 % har så svåra besvär att de kan definieras som handikapp. I denna grupp finns för närvarande ca 500 000 personer. Allergi är alltså en av det moderna samhällets folksjukdomar. Kännedom om allergi är därför viktigt både för dem som lider av sjukdomen och för dem som möter de drabbade. Behovet av saklig och obunden information om allergi är stort och allergifrågorna är mer angelägna än någonsin.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra den allergiinformation som finns i dag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-11-09 Anmäld: 2004-11-09 Besvarad: 2004-11-17 Svar anmält: 2004-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-11-17)