Allemansrättens plats i läroplanen

Skriftlig fråga 2019/20:412 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

När man säger ”allemansrätten” känner vi att vi står i skogen och på graniten. Allemansrätten finns inskriven i regeringsformen och är en sedvänja som är lika viktig för oss som för kommande generationer. Allemansrätten ingår i ämnet Idrott och hälsas kursplan för grundskolan, och för att få betyg i ämnet i årskurs 6 ställs det kunskapskrav om allemansrätten. Allemansrätten behöver hållas levande så att vi vet vilka rättigheter och skyldigheter vi har när vi vistas i naturen.

Skolverket publicerade ett pressmeddelande tidigare i höstas där det presenterade förslag på förändrade kursplaner. Rätt snart blev det stor kalabalik. Det visade sig till exempel att antiken skulle tas bort ifrån grundskolans kursplan i historia. Många reagerade, och Skolverket drog tillbaka just det förslaget innan sista dagen för synpunkter passerats.

Jag blir därför förvånad när jag ser att Skolverket i sitt nya förslag tagit bort kunskapskravet i årskurs 6 gällande allemansrätten och lämnat kvar en mening som är diffus och oklar. Meningen har följande nya lydelse:

”Eleven genomför aktiviteter i natur- och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och skyldigheter.”

Detta kan jämföras med den nuvarande lydelsen:

”Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.”

Med ett enda streck strök Skolverket kunskapskraven för allemansrätten!

Detta rimmar illa med vad Skolverket själv har sagt om att justeringen av kursplanerna beror på att det strävar efter ”ökad betoning på faktakunskaper”.

Vad blir det då för effekt om kunskapskraven gällande allemansrätten tas bort? Allemansrätten ger oss kunskap om både rättigheter och skyldigheter i vårt umgänge med naturen. I stället för att ta bort kunskapskraven borde det finnas en tydligare formulering i fråga om ämnet Idrott och hälsas syfte att ”vara fysiskt aktiva och vistas i naturen” och att detta rimligtvis medför ett krav på förmågan att vistas i naturen och kunskap om såväl rättigheter som skyldigheter enligt allemansrätten.

Allemansrätten är formulerad i grundlagen och vi bör vara rädd om den kunskap vi har om vårt gemensamma ansvar i naturen.

Vi ser också i dag hur allt fler företag utnyttjar allemansrätten för kommersiella syften, vilket leder till konflikter. Vi borde därför snarare utöka kraven på kunskap kring allemansrätten och dess rättigheter och skyldigheter.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Hur avser ministern att agera för att upprätthålla kunskapskraven om allemansrätten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-15 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga