Alla barns rätt till barnahus

Skriftlig fråga 2012/13:708 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 14 augusti

Fråga

2012/13:708 Alla barns rätt till barnahus

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Barn som misstänks ha utsatts för våld och sexuella övergrepp ska kunna få hjälp av olika myndigheter på ett och samma ställe. Det var tanken bakom försöksverksamheten med barnahus, som startade under den socialdemokratiska regeringen år 2005.

Försöken har utvärderats med mycket bra resultat. Stödet till utsatta barn har förbättrats, och barns ställning i rättsprocessen har stärkts. Men utvärderingen visar samtidigt att det fortfarande finns mycket kvar att förbättra – för barnens bästa. Nu behöver arbetet rulla vidare så att barnahus blir verklighet i alla landets län och regioner, och här behöver regeringen ta sitt ansvar. Arbetet med att utveckla barnahus måste ske lokalt och regionalt, men regering och riksdag bör stimulera till fler barnahus.

Samhällets skydd för barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp måste fortsätta att förstärkas. Sekretessreglerna är fortfarande ett hinder för samverkan. Det behövs tydligare direktiv från regeringen om ökad samverkan. Det är också dags att ta fram riktlinjer för en svensk barnahusmodell. I dag är skillnaderna i vad man erbjuder för stöd alltför stora. Gemensamma kriterier kan vara ett sätt att införa minimikvaliteter i verksamheterna och på så sätt garantera barn likvärdiga resurser och likvärdigt bemötande oavsett var i landet de bor. Men en av de viktigaste åtgärderna är att etablera fler barnahus.

På vilket sätt avser justitieministern att verka för att regeringen ska återkomma med förslag om att stimulera kommuner och landsting att inrätta fler barnahus?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-14 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-27 Svar anmält: 2013-08-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-27)