Alkolås

Skriftlig fråga 2007/08:127 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 19 oktober

Fråga

2007/08:127 Alkolås

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Att alkohol och bilkörning inte alls passar ihop är en självklarhet. Rattonykterhet orsakar många människors död varje år. Att råda bot mot den samhällssvulst som detta är kräver många åtgärder. Ett sätt att minska problemet är att förse fordon med alkolås. Förra infrastrukturministern Ulrica Messing föreslog i ett brev till EU-kommissionen att alla nya personbilar år 2012 obligatoriskt skulle förses med alkolås. Om övriga EU-länderna inte vill införa en sådan lagstiftning borde Sverige få tillstånd att ensamt göra alkolås obligatoriska.

Nu backar infrastrukturminister Åsa Torstensson från förslaget. Regeringen vill inte ha ett undantag endast för Sverige. Är det inte viktigare att försöka rädda människoliv än att anpassa sig till EU-regler? Det räcker med alkolås i bussar och lastbilar enligt ministern. Taxibilar behöver inte alkolås, vilket är mycket märkligt. Alltför ofta läser vi om rattonyktra taxichaufförer som stoppas när de skjutsar barn och ungdomar till från skolan. Jag kan inte förstå ministerns resonemang om varför det ska göras undantag för taxichaufförer när hon anser att andra grupper av yrkesförare behöver använda alkolås.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att alkolås ska bli obligatoriskt i Sverige senast år 2012?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-10-19 Anmäld: 2007-10-19 Svar anmält: 2007-10-25 Besvarad: 2007-10-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-25)