Alkoholservering till berusade

Skriftlig fråga 2012/13:582 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 12 juni

Fråga

2012/13:582 Alkoholservering till berusade

av Christina Oskarsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Det är olagligt och enligt alkohollagen straffbart att servera berusade mer alkohol. När TT gått igenom ett 50-tal slumpmässigt utvalda domar om olovlig dryckeshantering de senaste åren har det visat sig att enbart tre åtal väckts och en person fällts.

Det är uppenbarligen så att berusade inte har några större svårigheter att bli serverade. Att neka är givetvis ett svårt beslut att ta för den anställde eftersom ett nekande ofta följs av irritation och bråk. Inte minst är det svårt för en anställd som är outbildad och oerfaren. Även för ägaren kan situationen vara kinkig. Vem vill att ens etablissemang får negativ reklam om att vara ett ställe där det är lätt att bli nekad alkohol? Alkoholförsäljningen är inte sällan en viktig del för att få lönsamhet i verksamheten.

Alkoholmissbruket är ett stort samhällsproblem, och vi vet att många brott begås under alkoholpåverkan – inte minst våldsbrott. Våld utanför krogar och andra utskänkningsställen vid stängningsdags då både offer och förövare är alkoholpåverkade är tyvärr ett normaltillstånd varje helg runt om i Sverige.

En restriktiv alkoholpolitik har varit en viktig del i Kristdemokraternas politik. Under sju år har statsrådet varit folkhälsominister, och ändå har i princip ingenting hänt.

Vilka initiativ vill statsrådet ta, och vilka åtgärder vill hon vidta, i fråga om alkoholservering till berusade samt i alkoholpolitiken i allmänhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-12 Anmäld: 2013-06-12 Besvarad: 2013-06-19 Svar anmält: 2013-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-19)