Alkoholpolicy i Regeringskansliet

Skriftlig fråga 2007/08:231 av Pettersson, Marina (s)

Pettersson, Marina (s)

den 7 november

Fråga

2007/08:231 Alkoholpolicy i Regeringskansliet

av Marina Pettersson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

De flesta i Sverige anser att alkohol och arbete inte hör ihop, varför totalförbud mot alkohol i arbete är en regel i dag. Därför var det överraskande att i en nyhetsnotis i text-tv i SVT läsa vad landets statsminister anser i frågan. Han menar att det inte är totalt förbjudet med alkoholförtäring för den som har jourtjänstgöring. Jourtjänstgöring betraktas i vanliga fall som arbetstid. Av detta kan man dra slutsatsen att det är i sin ordning att i Regeringskansliet nyttja mindre mängder alkohol under arbetstid.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Maria Larsson om hon avser att vidta åtgärder för att ta fram en alkoholpolicy för Regeringskansliet med totalförbud mot alkohol i arbetet.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-11-07 Anmäld: 2007-11-12 Besvarad: 2007-11-14 Svar anmält: 2007-11-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-14)