Alkoholkonsumtion i tv

Skriftlig fråga 2015/16:1134 av Catharina Bråkenhielm (S)

Catharina Bråkenhielm (S)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Dagligen ser vi hur alkohol och alkoholkonsumtion glorifieras i de licensfinansierade SVT-kanalerna.

Till exempel skildrar programmet Vem bor här ingående hur det dricks starköl hemma hos folk, och som avslutning skålas det i champagne för att fira segraren.

Fram till 2003 var all form av alkoholreklam förbjuden i Sverige, men i och med Marknadsdomstolens avgörande i det så kallade Gourmetmålet är det i dag tillåtet att göra reklam. All alkoholreklam i Sverige måste däremot iaktta särskild måttfullhet och får inte rikta sig till ungdomar under 25 år. Detsamma borde gälla all exponering av alkohol i public service.

Genom att så ofta och tydligt visa och glorifiera alkoholkonsumtion i SVT bidrar public service till att normalisera det myckna drickandet.

Självklart ska inte vi politiker lägga oss i SVT:s programinnehåll, men den här utvecklingen går stick i stäv med vår politik. Jag vill därför fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vad gör ministern för att motverka ovan beskrivna utveckling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-21 Överlämnad: 2016-04-22 Anmäld: 2016-04-26 Svarsdatum: 2016-05-04 Sista svarsdatum: 2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga